Panduan Lulus Ujian PTD

PENGENALAN
(Edaran Umum SPA)

Jawatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41
Kumpulan : Pengurusan dan Profesional
Kementerian/Jabatan : Jabatan Perkhidmatan Awam
Jadual Gaji :
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan : RM2,422.00 RM9,631.00 RM225.00


SYARAT LANTIKAN :

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  (a) Warganegara Malaysia;
  (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
  (c) (i) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan
  daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred M41 : RM2,422.00); atau
  (ii) Ijazah sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
  pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
  setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred M41 : RM2,733.14); atau
  (iii) Ijazah doktor falsafah (PhD) yang diiktiraf oleh Kerajaan
  daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred M41 : RM3,044.48); dan
  (d) Lulus peperiksaan memasuki perkhidmatan Tadbir dan
  Diplomatik yang ditetapkan; dan
  (e) Hadir dan lulus dengan jayanya Diploma Pengurusan Awam
  anjuran Institut Tadbiran Awam Negara.


  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
 2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya
  Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  DESKRIPSI TUGAS
  Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai
  pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan,
  ekonomi, pentadbiran dan pembangunan ilayah/daerah/tempatan/tanah,
  perancangan dan pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri (termasuk perkhidmatan luar negeri) keselamatan/ketahanan negara serta pengurusan teknologi maklumat.

Tags: lulus ptd, panduan ptd, rujukan ptd, teknik ptd, soalan ptd, tips ptd, contoh ptd, pakar ptd, exam ptd, peperiksaan ptd, ujian ptd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lulus ptd, panduan ptd, rujukan ptd, teknik ptd, soalan ptd, tips ptd, contoh ptd, pakar ptd, exam ptd, peperiksaan ptd, ujian ptd
lulus ptd, panduan ptd, rujukan ptd, teknik ptd, soalan ptd, tips ptd, contoh ptd, pakar ptd, exam ptd, peperiksaan ptd, ujian ptd
lulus ptd, panduan ptd, rujukan ptd, teknik ptd, soalan ptd, tips ptd, contoh ptd, pakar ptd, exam ptd, peperiksaan ptd, ujian ptd