Lulus PTD: Majlis Raja Raja

MAJLIS RAJA – RAJA
•Majlis Raja-raja ditubuhkan pada tahun 1948.
•Merupakan badan rasmi yang paling tinggi kedudukan di Malaysia.
•Ia dianggotai oleh 9 orang Sultan dan 4 orang Yang Dipertua Negeri.
•Majlis Raja-raja dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong (YDPA).

FUNGSI & TUGAS
•Memilih YDPA dan Timbalan YDPA.
•Memberi persetujuan atau tidak tentang adat istiadat agama Islam di seluruh Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak.
•Memberi persetujuan atau tidak kepada undang-undang atau memberi nasihat tentang pelantikan apa-apa jawatan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-raja.
•Melantik anggota-anggota Mahkamah Khas.
•Memikirkan dan menimbangkan polisi/dasar-dasar negara.
•Badan khas yang memelihara hak keistimewaan orang Melayu
•Memberi ampun, tunda hukum, lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman.

BUDI BICARA
•Budi bicara dalam memilih atau memecat YDPA dan Timbalan YDPA.
•Budi bicara dalam memberikan nasihat tentang apa-apa pelantikan.
•Budi bicara dalam keputusan persetujuan undang-undang yang mengubah sempadan negeri serta menyentuh atau menyentuh keistimewaan, kedudukan dan kemuliaan atau kebesaran raja-raja.
•Budi bicara dalam mempersetujui atau tidak supaya perbuatan, amalan atau upacara meliputi seluruh Persekutuan.

lulus ptd, panduan ptd, rujukan ptd, teknik ptd, soalan ptd, tips ptd, contoh ptd, pakar ptd, exam ptd, peperiksaan ptd, ujian ptd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lulus ptd, panduan ptd, rujukan ptd, teknik ptd, soalan ptd, tips ptd, contoh ptd, pakar ptd, exam ptd, peperiksaan ptd, ujian ptd
lulus ptd, panduan ptd, rujukan ptd, teknik ptd, soalan ptd, tips ptd, contoh ptd, pakar ptd, exam ptd, peperiksaan ptd, ujian ptd
lulus ptd, panduan ptd, rujukan ptd, teknik ptd, soalan ptd, tips ptd, contoh ptd, pakar ptd, exam ptd, peperiksaan ptd, ujian ptd